Skills

【サーバ】


資格:LPIC Level2

レベル レベル定義
1 触ったことがある。手順書があれば作業ができる。
2 チューニングができる。
3 機能要件に応じた構築/開発ができる。
4 セキュリティや冗長化を考慮した構築/開発ができる。
OS レベル
Windows 2
Linux 3
DB レベル
Access 3
SQL Server 1
MySQL 3
PostgreSQL 1
ミドルウェア レベル
Apache HTTP Server 3
Postfix 3
Dovecot 3
Bind 3
Squid 3
Samba 2
Zabbix 3

【ネットワーク】


資格:CCNP Enterprise

レベル レベル定義
1 触ったことがある。手順書があれば作業ができる。
2 チューニングができる。
3 機能要件に応じた構築ができる。
4 セキュリティや冗長化を考慮した構築ができる。
NW機器 レベル
Ciscoルータ 3
Ciscoスイッチ 3
NetScreen 2
Check Point 1
FortiGate 3
Vyatta 3

【仮想環境】


資格:VCP-DCV 2019

レベル レベル定義
1 触ったことがある。手順書があれば作業ができる。
2 チューニングができる。
3 機能要件に応じた構築ができる。
4 セキュリティや冗長化を考慮した構築ができる。
仮想基盤 レベル
VMware ESXi 3
KVM 1

【プログラム】


レベル レベル定義
1 触ったことがある。手順書があれば作業ができる。
2 チューニングができる。
3 機能要件に応じた開発ができる。
4 セキュリティを考慮した開発ができる。
言語 レベル
VBA 3
VBS 3
PowerShell 2
bash 2
HTA 3
HTML 2
PHP 2